Dan porezne slobode

Kada počinje Vaša porezna sloboda? Izračunajte koliko dana u godini radite za državu.